Myötätuuli

Tiina Honkonen Oy

Työnohjausta työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille

Palvelut

Tulen kuuntelevaksi, keskustelevaksi ja eteenpäin katsovaksi työkaveriksi eri yhteisöihin. Työni lähtee aina asiakkaan tarpeista ja muotoutuu toiminnaksi tavoitteista ja työkäytänteistä yhdessä sopien. Työnohjaan ja koulutan mm. nuorisotyöntekijöitä, oppilaitosten henkilökuntaa, perhekotien vanhempia, sosiaalityöntekijöitä sekä järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia.  

Koulutan myös työnohjaajia.

Minulle on luontevaa tuoda teoria käytännön arkeen keskusteluissa, materiaaleina ja koulutussisältöinä. Teen erityisen mielelläni materiaaleja ja koulutusmalleja yhdessä yhteistyökumppaneideni kanssa.

Toimin työhyvinvointipäivien kouluttajana sekä erilaisten kohtaamis- ja verkostoitumispäivien ja työpajojen vetäjänä. Kannustan osallistujia aitoon vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin erilaissa verkostoissa ja yhteisöissä.

Olen Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön kouluttaja ja Nuorten Akatemian Mahis-kouluttaja. Olen myös metsämieliohjaaja, https://metsamieli.fi/Metsaemieli-ohjaajat/.
 

Työskentelen mielelläni nuorten kanssa.

Käpy sammaleen ja jäkälän keskellä.

Koulutus ja työnohjaus

Koulutan ja työnohjaan mm. nuorisotyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, koulujen henkilökuntaa ja työnohjaajia.

Hyvinvointipäivien vetäjä

Toimin työhyvinvointipäivien kouluttajana sekä erilaisten kohtaamis- ja verkostoitumispäivien vetäjänä.

Materiaalit ja koulutusmallit

Teen materiaaleja ja koulutusmalleja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuoret

Olen erityisen innostunut nuorten kanssa työskentelystä.

Koulutus ja työnohjaus

Koulutan ja työnohjaan mm. nuorisotyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, koulujen henkilökuntaa ja työnohjaajia.

Hyvinvointipäivien vetäjä

Toimin työhyvinvointipäivien kouluttajana sekä erilaisten kohtaamis- ja verkostoitumispäivien vetäjänä.

Materiaalit ja koulutusmallit

Teen materiaaleja ja koulutusmalleja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuoret

Olen erityisen innostunut nuorten kanssa työskentelystä.

”Asiantunteva ja osaava työnohjaaja antoi tilaa ja aikaa vastata sekä miettiä asioita.”