Tietosuojarekisteri

Myötätuuli Tiina Honkonen KY (Y-tunnus 1842196–2) tietosuojavelvoitteet

Myötätuuli Tiina Honkonen Ky:n tarjoamien palveluiden sopimushetkellä alkaa salassapito. Sopimus on samalla salassapitosopimus koskien molempien sopijapuolien omistamaa tietoa, taitoa, osaamista ja muuta sopijapuolten organisaatioon ja muihin kumppaneihin liittyvää aineistoa. Salassapito astuu voimaa sopimuksen allekirjoittamishetkellä (suullinen ja sähköpostisopimus ovat yhtä sitovia) ja on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopijapuolet eivät saa toisten suostumuksetta luovuttaa kolmannelle osapuolelle niitä tietoja, jotka sopijapuolet ovat toisilleen antaneet, ellei tämä ole välttämätöntä asioiden hoitamiseksi. Tällaisessa tapauksessa tietojen luovuttajan on pyydettävä kirjallinen lupa luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta ja yksilöitävä mitä tietoja luovutetaan.

Myötätuuli Tiina Honkonen Ky ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tiina Honkonen on yrityksen tietosuojavastaava.

Jos haluat tarkistaa tai poistaa tietosi rekisteristä, niin ota yhteyttä tiina.honkonen@gmail.com, 0407318964

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus.

Rekisteristä löytyy yhteystiedot: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.

Tiedot on saatu ensikontaktin yhteydessä tai asiakassuhteen syntyessä eikä näitä tietoja luovuteta eteenpäin muille toimijoille.