Myötätuuli

Tiina Honkonen Ky

Työnohjausta työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille

Tarinani

Ammatillisuuden alkulähteeni löytyvät nuorisotyöstä. Minua innosti jo nuorena työntekijänä aito kohtaaminen ja arkinen vuorovaikutus nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pääsin kouluttautumaan työvuosieni alussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian pitkäkestoisiin kouluttajakoulutuksiin. Mitä enemmän on tullut elämänkokemusta, työuraa ja koulutusta, sitä arvokkaammaksi koen ne tunne- ja vuorovaikutustaidot ja ryhmässä toimimisen taidot, joita opin työurani alkutaipaleella. Ne ovat olleet tärkeä pohja kasvaessani työnohjaajaksi ja kouluttajaksi.

Minulle tärkeitä ammatillisia arvoja ovat aina olleet turvallisuus, eettisyys, ilo ja yhdessä tekeminen. Olen innokas haastamaan itseäni ja oppimaan uutta ja kehittämään itseäni ammatillisesti niin teorian kuin työmenetelmien ja työvälineiden osalta. On mielenkiintoista ja tärkeää pohtia, mikä synnyttää turvallisuuden kokemuksen yhteisön, ryhmän ja yksilön arjessa. Arki voi olla työtä, koulua, opintoja, harrastuksia tai vapaa-ajan toimintaa. Minua kiinnostaa yhteisöllisyyden syntyminen ja sen hyvinvointivaikutukset yksilölle ja ryhmille. 

 

Työskentelytyylini ja tapani olla ihmisten kanssa on yhdessä ihmettely, pohtiminen ja yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen. 

Olen persoonaltani iloinen ja energinen, kuunteleva ja toisille tilaa antava. Minun elämäntapaani kuvaa mottoni: aika-paikka-perustehtävä. Minulle se tarkoittaa arjen rytmissä sitä, että on aikaa itselle, perheelle, ystäville, levolle, unelle ja työlle sopivassa suhteessa. Matkassani kulkee aina mukana asia- ja tunnetavoite.

Tiina Honkonen

KOULUTUKSENI:

YTM, nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä.

Työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja (STOry).

Opettajan / aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopisto).

YRITYSTOIMINTA:

 • Yritys Myötätuuli Tiina Honkonen Ky on toiminut vuodesta 2003.
 • Myötätuulella on oma toimitila Vintti Hankasalmella.
 • Yritysyhteistyökumppaneita ovat mm: Suomen Urheiluliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, 4H-liitto, Seurakuntaopisto, Nuorten Akatemia, AVI- keskukset, kunnat, järjestöt ja seurakunnat.

JULKAISUT JA PEDAGOGISET MATERIAALIT

 • Mahis-etäkohtaamiset materiaali. Nuorten Akatemia. 2020. https://www.mahis.info/ohjaajalle/mahis-etakohtaaminen/
 • Osaava kerhonohjaaja, ohjaajan opas. 4H-liitto. 2019.
 • Herkiltä herkille -kortit ja Lätinäkortit. Ohjaus- ja keskustelukortit yhteistyössä nuorten ja Hankasalmen nuorten työpajan Taitotuvan kanssa 2018 ja 2017. http://www.taitotupa.com/latinakortit.html
 • Hei Hulinaa -pedagogiset toimintakortit ja ohjaajan opas. 4H-liitto. 2017.
 • Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen. Yleisurheilukoulun ohjaajan työkirja. Suomen Urheiluliitto ry. 2016. https://www.yleisurheilu.fi/yleisurheilukoulu/ohjaajille/taitoa-ja-tunnetta-ohjaamiseen/
 • Jakke Jääkarhun tunnekortit yhteistyössä Petteri Hakasen kanssa. 2016.
 • Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus 2013. Honkonen, Tiina & Salovaara, Reija.
 • Rakenna hyvä luokkahenki. PS-kustannus 2011. Honkonen, Tiina ja Salovaara, Reija.
 • Me välitämme, kättä pidempää nuorten ohjaamiseen. Hankasalmen 4H-yhdistys 2013.
 • Mitä väliä – Välitän hanke Hankasalmella, artikkeli kirjassa; Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytänteinä. Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011.
 • Mitä väliä, kättä pidempää nuorten ohjaukseen, Hankasalmen 4H-yhdistys 2011.
 • Useita julkaisuja yhteistyössä MLL:n nuorisotyön kanssa. Aiheena mm. tunteet, vuorovaikutus, kaveritaidot, ryhmädymiikka, itsetuntemus, yhteisöllisyys ja osallisuus.

"Tiinalla on kokemusta ja näkemystä koulussa tehtävästä nuorten hyvinvointityöstä, mikä on tärkeää työnohjauksessakin. Lähdin työnohjauksesta kotiin levollisin ja luottavaisin mielin.”

Asiakas

"Tiinalla on kokemusta ja näkemystä koulussa tehtävästä nuorten hyvinvointityöstä, mikä on tärkeää työnohjauksessakin. Lähdin työnohjauksesta kotiin levollisin ja luottavaisin mielin.”

Asiakas