Myötätuuli

Tiina Honkonen Oy

Työnohjausta työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille

Tarinani

Ammatillisuuden alkulähteeni löytyvät nuorisotyöstä. Minua innosti jo nuorena työntekijänä aito kohtaaminen ja arkinen vuorovaikutus nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pääsin kouluttautumaan työvuosieni alussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian pitkäkestoisiin kouluttajakoulutuksiin. Mitä enemmän on tullut elämänkokemusta, työuraa ja koulutusta, sitä arvokkaammaksi koen ne tunne- ja vuorovaikutustaidot ja ryhmässä toimimisen taidot, joita opin työurani alkutaipaleella. Ne ovat olleet tärkeä pohja kasvaessani työnohjaajaksi ja kouluttajaksi.

Minulle tärkeitä ammatillisia arvoja ovat aina olleet turvallisuus, eettisyys, ilo ja yhdessä tekeminen. Olen innokas haastamaan itseäni ja oppimaan uutta ja kehittämään itseäni ammatillisesti niin teorian kuin työmenetelmien ja työvälineiden osalta. On mielenkiintoista ja tärkeää pohtia, mikä synnyttää turvallisuuden kokemuksen yhteisön, ryhmän ja yksilön arjessa. Arki voi olla työtä, koulua, opintoja, harrastuksia tai vapaa-ajan toimintaa. Minua kiinnostaa yhteisöllisyyden syntyminen ja sen hyvinvointivaikutukset yksilölle ja ryhmille. 

 

Työskentelytyylini ja tapani olla ihmisten kanssa on yhdessä ihmettely, pohtiminen ja yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen. 

Olen persoonaltani iloinen ja energinen, kuunteleva ja toisille tilaa antava. Minun elämäntapaani kuvaa mottoni: aika-paikka-perustehtävä. Minulle se tarkoittaa arjen rytmissä sitä, että on aikaa itselle, perheelle, ystäville, levolle, unelle ja työlle sopivassa suhteessa. Matkassani kulkee aina mukana asia- ja tunnetavoite.

Syksyinen suuri puu kuvattuna alhaalta ylöspäin.

Tiina Honkonen

KOULUTUKSENI:

YTM, nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä.

Työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja (STOry).

Opettajan / aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopisto).

YRITYSTOIMINTA:

 • Yritys Myötätuuli Tiina Honkonen Oy on toiminut vuodesta 2003.

 • Myötätuulella on oma toimitila Vintti Hankasalmella.

 • Koulutan ja työnohjaan yksilöitä, työpareja, tiimejä, ryhmiä ja yhteisöjä. mm. työnohjaajia, kouluttajia, koordinaattoreita, järjestötyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä, perhekotien vanhempia, perhehoitajia, koulujen henkilökuntaa, valmentajia, vapaaehtoisia, työpajaohjaajia ja erilaisia työyhteisöjä.

 • Yritysyhteistyökumppaneita ovat mm: Nuorten Akatemia, Maaseudun Sivistysliitto, Marttaliitto, 4H-liitto, AVI- keskukset, yritykset, kunnat, järjestöt ja seurakunnat.

Kuva hymyilevästä Tiinasta, jonka taustalla näkyy vihreitä lehtiä.

JULKAISUT JA PEDAGOGISET MATERIAALIT

 • Noste – kortit. Tulevaisuuden työelämäkortit. Pedagogiset kortit yrittäjyyskasvatukseen. Suomen 4H-liitto.  (Tiina ja Eeva yhdessä.)

 • Vahvero-hyvinvointimateriaali. 4H-liitto

 • Herkiltä herkille- kortit. Ohjaus- ja keskustelukortit yhteistyössä nuorten ja Hankasalmen nuorten työpajan Taitotuvan kanssa.

 • Lätinäkortit. Ohjaus- ja keskustelukortit yhteistyössä nuorten ja Hankasalmen nuorten työpajan Taitotuvan kanssa.

 • Hei Hulinaa pedagogiset toimintakortit ja ohjaajan opas. 4H –liitto.

 • Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen. Yleisurheilukoulun ohjaajan työkirja. Suomen Urheiluliitto ry.

 • Voi hyvin, opettaja! Kirja, PS-kustannus 2013. Honkonen, Tiina & Salovaara, Reija.

 • Rakenna hyvä luokkahenki. Kirja, PS-kustannus 2011. Honkonen, Tiina ja Salovaara, Reija.

 • Me välitämme, kättä pidempää nuorten ohjaamiseen. Hankasalmen 4H-yhdistys.

 • Mitä väliä, kättä pidempää nuorten ohjaukseen, Hankasalmen 4H-yhdistys.

 • Useita julkaisuja yhteistyössä MLL:n nuorisotyön kanssa. Aiheena mm. tunteet, vuorovaikutus, kaveritaidot, ryhmädynamiikka, itsetuntemus, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Eeva Honkonen

Moikka! 

Olen Eeva Honkonen. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja urheilutoimittaja. Pidän erityisesti nuorten ja yhdistystoiminnan parissa työskentelystä. Nautin uusista projekteista ja innostukseni kuljettaakin minut usein uusien aiheiden ja tehtävien äärelle. Opiskeluvuosieni aikana työskentelin toimittajan ja viestijän tehtävissä. Olen asunut useamman vuoden ulkomailla, ensin Grönlannissa ja sittemmin Tanskassa. Työskentelen mielelläni myös englanniksi sekä monikulttuurisissa ympäristöissä. 

 

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen rajapinnassa. Ymmärrän yhteiskunnan eri toimijoita ja vahvuuksiini lukeutuu myös yhteiskunnan analysointi. Pidän esiintymisestä ja kouluttamisesta. Minulla on molemmista rutkasti kokemusta niin puhujana, haastattelijana kuin isojen ja pienten ryhmien kouluttajana. 

 

Myötätuulessa työskentelen mielelläni yhdessä äitini kanssa. Meidän yhteistyö on tuottanut jo useita eri materiaaleja, ja niitä haluaisin päästä työstämään jatkossakin. Minua saa kuitenkin kysyä myös yksin töihin Myötätuulen kautta.

Eeva Honkonen hymyilee tuulisella rannalla

"Tiinalla on kokemusta ja näkemystä koulussa tehtävästä nuorten hyvinvointityöstä, mikä on tärkeää työnohjauksessakin. Lähdin työnohjauksesta kotiin levollisin ja luottavaisin mielin.”

Asiakas

"Tiinalla on kokemusta ja näkemystä koulussa tehtävästä nuorten hyvinvointityöstä, mikä on tärkeää työnohjauksessakin. Lähdin työnohjauksesta kotiin levollisin ja luottavaisin mielin.”

Asiakas